Đăng ký Đăng nhập

Khắc phục Thành công lỗi rút tiền Auto về momo bị chậm

- Hiện tại hệ thống đã được khắc phục và xử lý đơn rút tiền qua momo < 1p.

- Sai mệnh giá -50%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: 

- DoiThe366 nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện khóa vv.

- Rút ví Momo 30S tự động tiền về tài khoản. (Làm việc 24/7/365 Kể cả ngày nghỉ).

- Rút về ngân hàng duyệt < 30 phút - hoặc nhắn tin hộp phát để duyệt nhanh hơn!


ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 20% 20% 20% 17% 17% 17% 17% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 19% 19% 19% 16% 16% 16% 16% 19% 19%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành Viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%